Vi tränar att skissa och målar tillsammans den kanske mest kända Pokémon Pikachu. Vi följer tillsammans steg för steg instruktioner. Vi studerar också filmer där andra målar Pokémons.

https://www.youtube.com/watch?v=WJv_RxQrh3s

Arbetsuppgift:

  1. Skissa med hjälp av steg för steg instruktioner valfri Pokémon.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.