imageFör att ett foto ska bli intressant behöver fotografen ha koll på bildutsnittet och kunna byta perspektiv. Bildutsnitt är det som ryms som bild inom ramen för ett foto. Perspektiv är hur du håller kameran. Nu ska du få lära dig mer om bildutsnitt och perspektiv.

Bildutsnitt och perspektiv

Bilduppgift

1. Välj ut två motiv och fotografera det ena motivet i fågelperspektiv och det andra i grodperspektiv.

2. Fotografera flera foton och radera så att du bara har de två bästa fotona kvar.

3. Lägg in fotona på bloggen.

4. Vi tittar tillsammans på fotona och två elever skriver på bloggen om dagens studie.

imageFörmågor vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.