Vi följer Måns Jonassons Barnhack för att bygga spelet Havet är djupt. När spelet är klart ändrar vi utseende och script så att spelen blir ”våra”.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att diskutera.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen algoritm och programmering.

Förmågan att lösa problem.

Förmågan att kunna pröva och ompröva.

Förmågan att kunna välja olika strategier för att lösa problem.